Strona główna

Ciekawostki

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Zadania

 Biologia - to gałąź nauki, która zajmuje się badaniem różnorodności życia. Nauka ta opiera się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, a także powstawaniu nowych gatunków, zależnościami pomiędzy nimi a środowiskiem naturalnym.

Najważniejszymi cechami życia są:
• odżywianie się, wzrost i rozwój,
• oddychanie,
• wydalanie,

• ruch,
• reagowanie na bodźce, 

• rozmnażanie się.

Biologia bada trzy główne poziomy organizacji układów życia:
• poziom komórkowy (komórki oraz struktury komórkowe),
• poziom "organizmalny" (tkanki, narządy/organy pełniące określone funkcje fizjologiczne, układy tkanek/narządów oraz całe organizmy),
• poziom ponadorganizmalny (populacje, biocenozy, ekosystemy, biosfera)

 

 

Opiekun strony: Michał Komsa