Strona główna

Ciekawostki

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Zadania

Klasa I

I. Jedność i różnorodność organizmów-dział ten opowiada o zróżnicowaniu wszystkich form życia. Formy życia mogą różnić się sposobem: odżywiania, oddychania i rozmnażania się.

II. Organizmy beztkankowe dzielą się na:

Bakterie – org. jednokomórkowe. Mogą tworzyć kolonie. Komórki bakterii są niewielkie i mają prostą budowę. Otacza je błona i ściana komórkowa. Niektóre mają warstwę śluzu. Rolę jądra pełni substancja jądrowa, która występuje w postaci zwiniętych nici. Rozmnażają się bezpłciowo przez podział komórki. Samożywnie wytwarzają pokarm przez foto lub chemosyntezę. Cudzożywnie żyją w symbiozie z innym organizmem.

Wirusy – bezkomórkowe formy życia składają się z materiału genetycznego i białkowej otoczki (kapsydu). Formy te poza komórką żywiciela nie wykonują żadnych oznak życia.

Protisty – organizmy jedno i wielokomórkowe o prostej budowie.
Rozmnażają się bezpłciowo:
organizmy jednokomórkowe – podział komórki
wielokomórkowe – fragmentację.
Dzielimy je na: zwierzynopodobne, roślinopodobne i grzybopodobne.

Grzyby - organizmy jedno lub wielokomórkowe o prostej budowie.
Niektóre zbudowane są z dużych komórek o wielu jądrach (komórczaki). Ich plecha ma postać nitek zw.(strzępki) Rozkładają się w podłożu tworząc plechę (grzybnię) Niektóre wytwarzają owocniki służące do produkowania zarodników (składa się z trzonu i kapelusza) na kapeluszu tworzy się warstwa w której powstają zarodniki. Większość grzybów rozkłada szczątki organizmów - ich pożywienie, najczęściej przy udziale tlenu.
Mikroza – życie grzyba z rośliną, która dostarcza wodę i składniki mineralne, a dostaje pokarm wytwarzany przez nią. Wśród grzybów są pasożyty. Ich strzępki wrastają do wnętrza żywiciela i pobierają substancje odżywcze z jego komórek np. buławinka czerwona. Grzyby rozmnażają się bezpłciowo przez pączkowanie, fragmentację i zarodniki a niekiedy płciowo.

Porosty – składają się z grzyba i glonu. Nitkowate strzępki grzyba i duża liczba jednokomórkowych glonów tworzą plechę porostu. Grzyb i glon czerpię korzyści z partnerstwa. Grzyb wchłania i przekazuje wodę i minerały a glon przeprowadza proces fotosyntezy wytwarzając pokarm. Do życia potrzebne jest dwutlenek węgla, woda i sole mineralne.

III. Rośliny– eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny). Rośliny zbudowane są z komórek, tworzących u roślin wyżej uorganizowanych tkanki i organy. Umożliwiają im one oddychanie, odżywianie, wzrost i rozwój. Proces fotosyntezy prowadzą dzięki chloroplastom zawierającym chlorofil a produktem zapasowym jest skrobia. Posiadają sztywną, zwykle celulozową ścianę komórkową. Rośliny cechują się także zdolnością do nieprzerwanego wzrostu za sprawą tkanek twórczych mających stałą zdolność do podziału komórek. Zazwyczaj są trwale przytwierdzone do podłoża. Ewolucja spowodowała ogromne zróżnicowanie form ich budowy oraz przystosowanie do różnorodnych warunków środowiskowych panujących na Ziemi.

IV. Bezkręgowce– zespół wszystkich grup zwierzęcych o różnym pochodzeniu. Grupa zwierząt wielokomórkowych, wyodrębniająca na podstawie braku szkieletu wewnętrznego (osiowego) w postaci kręgosłupa i czaszki. Do bezkręgowców należy 97–99% współcześnie występujących zwierząt.

V. Kręgowce– najliczniejszy podtyp strunowców, mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Dotychczas opisano około 58 000 gatunków kręgowców, co stanowi około 5% opisanych gatunków zwierząt. Wielkość współcześnie żyjących kręgowców waha się od 7,7 mm u żab Paedophryne amauensis do 33,9 m u płetwala błękitnego. Cechują się obecnością tkanki kostnej, mają dwuboczną symetrię ciała z dobrze wyodrębnioną głową. Szkielet wewnętrzny stanowi podporę dla tkanek i narządów w trakcie rozwoju, umożliwiając osiąganie dużych rozmiarów. Charakterystyczną cechą kręgowców jest posiadanie czaszki, kręgosłupa i dwóch par kończyn. Układ mięśniowy składa się z dwóch mas mięśni położonych równolegle po bokach kręgosłupa. Ruch odbywa się dzięki skurczom mięśni, przyczepionych do kości lub chrząstek. Kręgowce zamieszkują najróżniejsze środowiska, występują na wszystkich kontynentach i oceanach. Liczne gatunki żyją w środowiskach synantropijnych, na których zwierzęta mają bezpośredni kontakt z działalnością człowieka (pola, sady, miasta).