Strona główna

Ciekawostki

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Zadania

 

Zadania gimnazjalne z biologii cz.2

 

Genetyka

 

 

Zadanie 1

Matka ma krew grupy AB, natomiast ojciec ma grupę 0. Czy potomstwo tej pary odziedziczy krew grupy 0?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zadanie 2

W podanych zdaniach skreśl błędne informacje.

Cechy gatunkowe/niedziedziczne pozwalają odróżnić psa od wilka.

Kształt małżowiny usznej człowieka jest cechą genetyczną/środowiskową.

To zmienność/dziedziczność decyduje o tym, że mamy kolor oczu, taki jaki mama.

Ludzie różnią się od siebie dzięki zmienności/różnorodności biologicznej.

Zadanie 3

Rodzice mają krew grupy B. Dziecko ma grupę 0. Zapisz stosowna krzyżówkę i określ prawdopodobieństwo wystąpienia tej grupy u dziecka?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zadanie 4

Matka ma grupę Rh-, a ojciec Rh+. Czy u potomstwa tej pary może dojść do konfliktu serologicznego?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zadanie 5

Kobieta jest zdrowa a ojciec jest daltonistą. Czy u potomstwa tej pary wystąpi choroba?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

Zadanie 6

Uzupełnij tabelkę.

Pojęcie

Definicja

allel

odmiana danego genu warunkująca wykształcenie cechy przeciwstawnej

…………………….

allel, który ujawnia się w homozygocie, zostaje ukryty w  heterozygocie krzyżówkach zapisujemy go małą literą

…………………….

allel, który ujawnia się w heterozygocie i homozygocie, w krzyżówkach zapisujemy go dużą literą

…………………….

osobnik posiadający dwa identyczne allele

…………………….

osobnik posiadający dwa różne allele

…………………….

zestaw obserwowanych cech zewnętrznych osobnika

…………………….

Zestaw genów osobnika odpowiedzialny w dużym stopniu za fenotyp

 

Zadanie 7

Wiedząc, że allel a warunkuje wystąpienie prostych włosów, a allel b przylegające uszy, uzupełnij tabelkę, wpisując fenotypy i możliwe genotypy.

Fenotyp

Genotyp(y)

 

aa

Kręcone włosy

 

Przylegające uszy

 

 

Bb , BB

 

Zadanie 8

a)     Podkreśl wszystkie homozygoty wśród niżej wymienionych zestawów.

AA  Cc  dd  bB  DDAA  DdCc

b)    Wypisz allele dominujące, które występują wyłącznie u heterozygot.
 

Aa- _____________

EE- ______________


GG- _____________

bB- _____________

Hh- _____________

 


 

Zadanie 9

Czy możliwe jest, aby kobieta była chora na hemofilię? Napisz genotypy rodziców i stosowna krzyżówkę.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zadanie 10

Nosicielka hemofilii poślubiła chorego mężczyznę. Napisz genotypy i fenotypy ich potomstwa.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

Zadanie 11 

Czy u rodziców homozygotycznych z grupą A i B dzieci mogą odziedziczyć krew grupy któregoś z rodziców.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zadanie 12

Podkreśl nazwy cech dziedzicznych.

opalenizna, długie rzęsy, piwne oczy,

 wysportowana sylwetka, niebieska

 sukienka, blizna na lewym ramieniu,

 rozmiar stopy 36

Zadanie 13

Ocen prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest fałszywe.

Symbole AA, HH, XDXD i IAIA oznaczają homozygoty dominujące.

P

F

Heterozygota różni się od homozygoty recesywnej obecnością tylko jednej małej litery, która oznacza allel recesywny.

P

F

 

Zadanie 14

Matka ma grupę AB, ojciec B i jest heterozygotą. Jaką grupę krwi odziedziczy ich potomstwo? Określ prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zadanie 15

Opisz fenotypowo poniższe genotypy. Określ, czy jest to homozygota dominująca lub recesywna, czy heterozygota.


 

A- wysoki wzrost

W- duże oczy

N- niebieskie oczy

S- duży nos

a- niski wzrost

w- małe oczy

n- zielone oczy

s- mały nos


Aa-............................

Ww-..........................

Nn-............................

Ss-.............................

ww-..........................

aa-............................

NN-...........................

Kliknij tutaj aby pobrać


Wstecz